ซื้อขายคอนโด ศรีราชา

11/05/2017

แอเรีย  เพิ่มคนญี่ปุ่นที่ทํางานนิคมอุตสาหกรรม
แอเรียที่ที่อยู่อาศัยของคนญี่ปุ่น
ก็เลยคอนโดใหม่ได้รับการสร้างขึ้นเรื่อยฯ
ฃื้อแล้วให้เช่าคนญี่ปุ่น
แล้วอนาคตระยองชลบุรี
จะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม
ศรีราชาเป็นที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น
ราคาซื้อประมาณ 90,000 ถึง 150,000 บาทต่อตารางเมตร
ค่าเช่าสำหรับญี่ปุ่น ห้อง 32 ตารางเมตร
28,000-40,000 บาทต่อเดือน
ห้อง 62 ตารางเมตร 40,000-80,000 บาทต่อเดือน
[table id=1 column_widths="32%|20%|14%|22%|12%"/]

 

Posted by soi41